หลักสูตรการจัดอบรม

เรียนรู้สูตรเครื่องสำอาง

1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง

1.1 หลักสูตรโครงสร้างผิว

หลักสูตรเจาะลึกชั้นผิวและหลักการในการนําส่งสารบำรุงทางผิว เพื่อการออกแบบสารบำรุงผิวในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวให้เกิดประสิทธิและเห็นผลสูงสุด

เนื้อหาหลักสูตร

Part 1 (วันที่ 1)

1 ชั่วโมง : โครงสร้างและองค์ประกอบของชั้นผิว
1 ชั่วโมง : การผลัดเซลล์ผิว
1 ชั่วโมง : การสร้างเม็ดสีผิว กลไกการทำงานและ Key Marker

Part 2 (วันที่ 2)

1 ชั่วโมง : การเกิดแพ้และอักเสบ
1 ชั่วโมง : การเกิดน้ำมันและสิว

Part 3 (วันที่ 3)

1 ชั่วโมง : การสร้าง Skin Barrier และการเติมน้ำให้ผิว
1 ชั่วโมง : การเกิดริ้วรอย สาเหตุจาก อายุที่มากขึ้น, Pollution, Glycation, Gravity เป็นต้น

Part 4 (วันที่ 4)

1 ชั่วโมง : การสะสมไขมัน สาเหตุของการเกิดผิวส้มหรือเซลลูไลท์

1.2 หลักสูตรโครงสร้างผม

หลักสูตรเจาะลึกการเกิดผมและหลักการในการนําส่งสารบำรุงสู่เส้นผมและหนังศีรษะ เพื่อออกแบบการสารบำรุงในการดูแลผมและหนังศีรษะให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

เนื้อหาหลักสูตร

1 ชั่วโมง : โครงสร้างและองค์ประกอบของเส้นผม

 • ชนิดของเส้นผมและหนังศีรษะ
 • วงจรชีวิตของเส้นผม

1 ชั่วโมง : ปัญหาของผม

 • ปัญหาผมแห้งเสียแตกปลาย
 • ปัญหาผมหลุดร่วง
 • ปัญหาผมหงอก
 • ปัญหาการเกิดรังแค

1.3 หลักสูตรระบบและวัตถุดิบพื้นฐานที่ใช้ในเครื่องสำอาง

การออกแบบสูตรและการเลือกวัตถุดิบ และข้อควรระวังในการใช้วัตถุดิบเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

เนื้อหาหลักสูตร

1 ชั่วโมง : System of Formulation

2 ชั่วโมง : Basic ingredient

 • – Emulsifier
 • – Emollient & Natural Oil/Wax
 • – Humectant
 • – Silicone and Type of Silicone
 • – Sunscreen
 • – Surfactant
 • – Sunscreen
 • – Solubilizer
 • – Pigment
 • – Preservative & Preservative Free
 • – Fragrance & Essential Oil
 • – Active Ingredient

2. หลักสูตรการพัฒนาสูตรเครื่องสำอางด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่

2.1 หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อิมัลชั้นเนื้อครีมบำรุงผิว

เนื้อหาหลักสูตร

1 ชั่วโมง : สารและวัตถุดิบพื้นฐานที่ใช้ในครีมบำรุงผิว
1 ชั่วโมง : การออกแบบโครงสร้างสูตร
2 ชั่วโมง : ภาคปฏิบัติการพัฒนาสูตรและวิธีการผสม

2.2 หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์กันแดด

เนื้อหาหลักสูตร

1 ชั่วโมง : สารและวัตถุดิบพื้นฐานที่ใช้ในผลิตภัณฑ์กันแดด
1 ชั่วโมง : การออกแบบโครงสร้างสูตรและการคำนวณค่า SPF และ PA
2 ชั่วโมง : ภาคปฏิบัติการพัฒนาสูตรและวิธีการผสม

2.3 หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ (Home Salon)

เนื้อหาหลักสูตร

1 ชั่วโมง : สารและวัตถุดิบพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ
1 ชั่วโมง : การออกแบบโครงสร้างสูตร
2 ชั่วโมง : ภาคปฏิบัติการพัฒนาสูตรและวิธีการผสม

2.4 หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อิมัลชั้นครีมรองพื้น (Foundation)

เนื้อหาหลักสูตร

1 ชั่วโมง : สารและวัตถุดิบพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาอิมัลชั้นครีมรองพื้นปกปิดผิว
1 ชั่วโมง : การออกแบบโครงสร้างสูตร
2 ชั่วโมง : ภาคปฏิบัติการพัฒนาสูตรและวิธีการผสม

2.5 หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งอัดแข็งผมรองพื้น

เนื้อหาหลักสูตร

1 ชั่วโมง : สารและวัตถุดิบพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งอัดแข็งผมรองพื้น
1 ชั่วโมง : การออกแบบโครงสร้างสูตร
2 ชั่วโมง : ภาคปฏิบัติการพัฒนาสูตรและวิธีการผสม