ศูนย์อบรม

วิจัยและพัฒนา

หลักสูตรการจัดอบรม

หลักสูตรเพื่อปรับความรู้พื้นฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบเจาะลึก ที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ สามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อใหม่ ๆ ได้หลากหลาย โดยการนำนวัตกรรมของวัตถุดิบและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมประสิทธิผลและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

เนื้อหาหลักสูตรมีดังนี้

 • หลักสูตรความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
 • หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง

ประเภทเครื่องสำอาง

การพัฒนาสูตรเครื่องสำอางและวิธีการผสม ด้วยนวัตกรรมพิเศษและเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมไอเดียในการพัฒนาเนื้อใหม่ๆ เช่น
ประเภทเครื่องสำอาง :

 • ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกาย
 • ผลิตภัณฑ์เมคอัพตกแต่งใบหน้า
 • ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
 • ผลิตภัณฑ์จากหัวเชื้อน้ำหอม
 • ผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย
การพัฒนาสูตรเครื่องสำอางและวิธีการผสม ด้วยนวัตกรรมพิเศษและเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมไอเดียในการพัฒนาเนื้อใหม่ๆ เช่น
ประเภทเครื่องสำอาง :

 • ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกาย
 • ผลิตภัณฑ์เมคอัพตกแต่งใบหน้า
 • ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
 • ผลิตภัณฑ์จากหัวเชื้อน้ำหอม
 • ผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย

คำถามและตอบคำถาม

คำถามและตอบคำถาม