การทดสอบผลิตภัณฑ์

บริการรับทดสอบเครื่องสำอางและสินค้าอุปโภค

การทดสอบผลิตภัณฑ์

บริษัท กรีน ลีฟ เคมีคอล จำกัด ให้บริการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อให้ตรงตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า ให้คำปรึกษาในการออกแบบ protocol สำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่มีความซับซ้อน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างแบรนด์

การทดสอบความปลอดภัย

เป็นการทดสอบผลิตภัณฑ์บนผิวอาสาสมัคร เพื่อเป็นการประเมินผลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เป็นต้น เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะจำหน่ายออกสู่ท้องตลาด

  • การทดสอบการระคายเคือง
  • การทดสอบการแพ้

การทดสอบความปลอดภัย

เป็นการทดสอบผลิตภัณฑ์บนผิวอาสาสมัคร เพื่อเป็นการประเมินผลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เป็นต้น เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะจำหน่ายออกสู่ท้องตลาด

  • การทดสอบการระคายเคือง
  • การทดสอบการแพ้

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์

ในระหว่างขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้มีประสิทธิภาพตรงตามต้องการและสามารถใช้โฆษณาตามคำเคลมที่ปรากฎบนบรรจุภัณฑ์

  • ความชุ่มชื้น
  • การต่อต้านริ้วรอย
  • การปรับสีผิว / ความกระจ่างใส
  • ความยืดหยุ่น / ความกระชับของผิว

การสำรวจความพึงพอใจและวิจัยตลาด

เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือสำหรับวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ การทำแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคนี้ เป็นวิธีที่ช่วยรวบรวมข้อมูลในการหาแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด

การสำรวจความพึงพอใจและวิจัยตลาด

เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือสำหรับวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ การทำแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคนี้ เป็นวิธีที่ช่วยรวบรวมข้อมูลในการหาแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด