เกี่ยวกับเรา

พวกเราทำอะไร

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท กรีนลีฟ เคมีคอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2545 โดยทีมผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในสายธุรกิจเครื่องสำอาง ปัจจุบันได้ดำเนินธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน Personal Care และ Nutraceutical ที่มีคุณภาพดีจากการคัดสรรวัตถุดิบจากทั่วทุกมุมโลก มากกว่า 1,000 ชนิด และเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ จากผู้ผลิตเครื่องสำอางชั้นนำมากมาย นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านการให้คำแนะนำด้านการผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมแบบครบวงจร ทั้งนี้ บริษัทฯ ปัจจุบัน ทางบริษัท กรีนลีฟ เคมีคอล ได้มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยมีห้องปฏิบัติการพร้อมผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Color Cosmetic และอาหารเสริม เพื่อส่งเสริมการสร้างจุดขาย และ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม

บริษัทมีคลังสินค้าขนาดพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบทั้งสิ้น ขนาด 1200 ตารางเมตร โดยแบ่งตามการจัดเก็บสินค้าแบบมาตรฐานทั่วไป และ แบบควบคุมอุณหภูมิ (Cool room) และมีการแยกคลังสินค้าโดยแยกตามกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง และ อาหารเสริมอย่างชัดเจน รวมถึงห้องแบ่งบรรจุแบบปลอดเชื้อที่มีมาตรฐาน เพื่อจัดเก็บและส่งมอบวัตถุดิบที่คงคุณภาพเดิมตลอดเส้นทางการขนส่ง

วิสัยทัศน์

” พวกเรา คือคู่ค้าที่พร้อมส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งในเชิงคุณค่าและ นวัตกรรมต่างๆ ให้กับลูกค้าในเครื่องสำอาง อาหารเสริม “

พันธกิจ

  • พวกเรา คือ ที่ปรึกษามืออาชีพในอุตสาหรรมกรรมเครื่องสำอาง อาหารเสริม
  • พวกเรา พัฒนาประสิทธิภาพของตัวเองดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของคู่ค้า
  • พวกเรา คือ องค์กรที่ตนอยากมาทำงาน อยู่ร่วมกับเรา
  • พวกเรายึดถือจริยธรรมและหลักการ เป็นส่วนที่ส่งเสริมให้พวกเรามีความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่านิยมองค์กร

B - เราเป็นคู่ค้าอันทรงคุณค่า

E - เราเป็นคนที่มีทัศนคติ คิดทำเกินความต้องการ

S - เราเป็นคนที่มีความ รับผิดชอบต่อสังคม

T - เรารับฟังและทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

กรีนลีฟอาสา